Do działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie należy:

1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) anestezjologii i intensywnej terapii,

b) chirurgii ogólnej,

c) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

d) chorób wewnętrznych,

e) gastroenterologii,

f) ginekologii i położnictwa,

g) kardiologii,

h) neonatologii,

i) pediatrii,

j) pomocy doraźnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;

2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) chirurgii ogólnej,

b) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

c) diabetologii,

d) gastroenterologii,

e) ginekologii i położnictwa,

f) kardiologii,

g) leczenia jaskry, 

h) leczenia uzależnień,

i) neonatologii,

j) neurologii,

k) okulistyki,

l) onkologii,

m) otolaryngologii,

n) pulmonologii,

o) rehabilitacji leczniczej,

p) reumatologii,

q) zdrowia psychicznego

r) urologii

s) endokrynologii

t) anestezjologii

u) chorób wewnętrznych

v) pediatrii

3. prowadzenie działalności diagnostycznej;

4. udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

5. wykonywanie zadań służby medycyny pracy; 

6. Realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

7. wykonywanie innych zadań nałożonych przez Radę Powiatu.

 

SPZZOZ w Wyszkowie  może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:

1. prowadzenie apteki ogólnodostępnej;

2. transportu sanitarnego;

3. działalności szkoleniowo-edukacyjnej;

4. poradnictwa, w tym w szczególności: poradnictwa w zakresie zdrowia i edukacji zdrowotnej; 

5. usług utylizacji odpadów medycznych;

6. usług sprzedaży, dzierżawy, wynajmu aktywów trwałych na zasadach określonych przez Radę Powiatu;

7. usług parkingowych,

8. handlu artykułami przemysłowymi. 

 Szczegółowe informacje dotyczące działalności leczniczej dostępne są na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w zakładce DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA:  https://szpitalwyszkow.pl

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 27 czerwiec 2018 10:35 Ewelina Pawłowska
Artykuł został zmieniony. środa, 27 czerwiec 2018 11:31 Ewelina Pawłowska
Artykuł został zmieniony. środa, 27 czerwiec 2018 11:31 Ewelina Pawłowska
Artykuł został zmieniony. środa, 27 czerwiec 2018 11:32 Ewelina Pawłowska
Artykuł został zmieniony. środa, 27 czerwiec 2018 14:10 Krzysztof Drzymała
Artykuł został zmieniony. środa, 27 czerwiec 2018 14:11 Krzysztof Drzymała
Artykuł został zmieniony. środa, 27 czerwiec 2018 14:11 Krzysztof Drzymała
Artykuł został zmieniony. środa, 27 wrzesień 2023 10:13 Jarosław Piątek